S

Úpravě psů se věnuji od r. 2008 – mám 4 pejsky, se kterými pracuji od roku 2015 jako canisterapeut pro zdravotní a speciální instituce

Pořádám semináře v oblasti „úpravy a stříhání psů pro veřejnost“ a „canisterapeutické kurzy pro veřejnost“.